Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

nayantara
19:14
Wiem, że w nocy nie jest tak samo jak w dzień, że wszystko wydaje się inne, że nocnych spraw nie sposób wytłumaczyć za dnia, bo wtedy nie istnieją, i że noc może być straszna dla ludzi samotnych, gdy już zaczęła się ich samotność
— Ernest Hemingway “Pożegnanie z bronią”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
nayantara
19:14
3270 0414 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
nayantara
19:12
4220 d529 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
nayantara
19:09
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
19:08
Ludzie są sobie winni odrobinę lojalności, nawet jeśli nie łączy ich węzeł małżeński. Ba, powinni mieć do siebie jeszcze większe zaufanie, gdy prawo nie stoi na straży ich związku.
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted fromvimes vimes viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
19:08
3217 2c7d 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaszydera szydera
nayantara
19:07
Reposted frompffft pffft viaszydera szydera
nayantara
19:07
Odwróć twarz w stronę słońca
Problemy przecież nie trwają bez końca
— Lemon Grass "Spacer"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
nayantara
19:06
Dni mogą trwać dwadzieścia cztery godziny, ale czasami wydaje mi się, że przejście jednego jest równie niemożliwe jak zdobycie Everest.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
nayantara
18:35
tak bardzo nie chcę, żeby nas to wszystko przerosło. 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke via12czerwca 12czerwca
nayantara
18:35
"Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów"
— S. Cielińska
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu via12czerwca 12czerwca
nayantara
18:35
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
nayantara
18:33
0974 a83d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
nayantara
18:32
3686 5432 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
nayantara
18:31
o tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka...
— fckn tru
Reposted fromstoryofmylife storyofmylife viahormeza hormeza
nayantara
18:31
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viahormeza hormeza
nayantara
18:31
4254 04b0 390
nayantara
18:30
Przyzwyczajamy się do bólu i zmęczenia. Tymczasem pierwotny dyskomfort i strach które towarzyszą bólowi są pierwszym impulsem do zmiany. Pierwsza linią obrony. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
nayantara
18:30
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viahormeza hormeza
nayantara
18:30
6276 c54e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl