Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

19:30
19:30
5968 2588 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viacappaque cappaque
19:29
19:29
4558 b375 390

h-o-r-n-g-r-y:

I have a thing for watching a sunrise 04:05 in the morning.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove via12czerwca 12czerwca
19:28
9101 dac3 390
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaszydera szydera
nayantara
19:28
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
nayantara
19:27
4380 683f 390
Reposted fromwyczes wyczes viaszydera szydera
19:26
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
nayantara
19:26
Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
nayantara
19:24

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaLuukka Luukka
nayantara
19:19
4241 f7cf 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaLuukka Luukka
19:19
7514 6820 390
Reposted fromamatore amatore viaLuukka Luukka
nayantara
19:19

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaLuukka Luukka
19:19
2907 0468 390
Reposted frombrumous brumous viaLuukka Luukka
nayantara
19:19
1288 a7b5 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaLuukka Luukka
nayantara
19:17
8361 4949 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeequine eequine

October 13 2017

nayantara
22:22

Dziś wiem: wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, porzuciłem je (...) Właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie w tym.

— Myslovitz, Czerwony notes błękitny prochowiec
nayantara
22:19
9139 c61a 390
Reposted fromparamour paramour viaoversensitive oversensitive
22:19
22:19
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl