Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

nayantara
21:30
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
nayantara
21:30
2010 5b82 390
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaathlin athlin
nayantara
21:30
3752 0783 390
nayantara
21:29
0316 7f5b 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaoversensitive oversensitive
nayantara
21:29
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaoversensitive oversensitive
nayantara
21:25
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
nayantara
21:24
nayantara
21:21
9357 5a91 390
21:21
7877 1007 390

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaintroweirds introweirds
nayantara
21:21
2746 d9f9 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaintroweirds introweirds
21:20
3733 d065 390

verbalvomits:

❤🐈❤

nayantara
21:19
8293 baff 390
Reposted fromkyte kyte viaintroweirds introweirds
21:19
8298 6ddc 390

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viaintroweirds introweirds
21:18
2446 7cec 390
nayantara
21:17
4014 4acc 390
Reposted frompiehus piehus viaoversensitive oversensitive
nayantara
21:17
Na tym polega tajemnica, której nigdy nie zdołamy pojąć. Nie sposób wyjaśnić dlaczego serce postanowiło pokochać tego, kogo pokochało.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
nayantara
21:17
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viaoversensitive oversensitive
21:16
2631 5fea 390

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaoversensitive oversensitive
nayantara
21:14
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viaszydera szydera
nayantara
21:13
2071 db91 390
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl