Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

nayantara
18:54
nayantara
18:54
2728 1179 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
nayantara
18:54
2727 f3c1 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
nayantara
18:53
0959 de9f 390
Reposted fromohshit ohshit viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
nayantara
18:51
Lake Louise, Alberta, Canada (by Alessandro Grussu)
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahormeza hormeza
nayantara
18:51
2817 f38b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
nayantara
18:50
2305 ded2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
nayantara
18:50
Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
nayantara
18:50
2786 7fc1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
nayantara
18:49
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
18:48
nayantara
18:48
2777 92ab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewiemchybanena niewiemchybanena
nayantara
18:46
8272 2813 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
nayantara
18:46
Miłość ma tylko jeden warunek
że ciągle będziesz biegł
Może nie będziesz musiał biec
Może pozwoli ci iść.
A jeśli przestaniesz
z powodu
Jak ty to mówisz „sensu”
Jak ty to mówisz „lat”
zabierze
równik, południk i biegun
zostanie ci goły świat.
— Andrzej Poniedzielski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
nayantara
18:39
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viaLuukka Luukka

October 05 2019

nayantara
13:53
Gdy stajemy się zdrowsze i bardziej zrównoważone, automatycznie pociągamy zdrowszych i bardziej zrównoważonych mężczyzn. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
13:53
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
13:53
2847 add6 390
Reposted fromGIFer GIFer viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
13:53
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku
nayantara
13:52
9378 d771 390
Reposted fromaleander aleander viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl