Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

nayantara
18:37
nayantara
18:37
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viaheavencanwait heavencanwait
nayantara
18:37
4447 6123 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
nayantara
18:34
6167 4549 390
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadobby dobby
nayantara
18:34
1441 b949 390
Reposted frompiehus piehus viadobby dobby
nayantara
18:32
7623 3929 390
Reposted fromPoranny Poranny viailovegreen ilovegreen
nayantara
18:32

awwww-cute: Our beautiful somali cat, goliath

Reposted frommr-absentia mr-absentia viailovegreen ilovegreen
nayantara
18:32
4951 c9e0 390
Reposted fromtichga tichga viailovegreen ilovegreen
nayantara
18:32
1612 d4d5 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viailovegreen ilovegreen
nayantara
18:32
4777 f514 390
"Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viailovegreen ilovegreen

June 17 2018

nayantara
08:06
Nie pozwól wmówic sobie, 
że jesteś zbyt mało wart,
nie pozwól wahać się swoim marzeniom tylko dlatego, 
że inni nawet nie są gotowi, 
by o nich śnić.
Sam wybierasz swoje ścieżki, ponosisz konsekwencje,
strach jest zawsze naszym kompasem, 
grunt to czytać z niego tak, 
by iść do przodu,
a nie krażyć w kółko, 
grunt to słuchać swoich potrzeb, 
uczuć, 
głosu serca,
a nie głosu ludzi siedzących 
i narzekających na swój brzemienny los.  Wszyscy mamy skazy, 
blizny,
wady, ale łączy nas jedno -
otrzymaliśmy takie samo życie, 
nie więcej nie mniej -
życie do przeżycia-nie tylko do przejścia.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
nayantara
08:02
7958 fa77 390
Reposted fromnutt nutt via12czerwca 12czerwca

June 10 2018

nayantara
18:59
2215 a16e 390
Reposted fromgosciunew gosciunew viazapachsiana zapachsiana
nayantara
18:59
5317 24e1 390
Reposted frompampunio pampunio viazapachsiana zapachsiana
nayantara
18:57
5754 0e64 390
Reposted fromteijakool teijakool viazapachsiana zapachsiana
nayantara
18:56
3892 e85c 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viailovegreen ilovegreen
nayantara
18:38

June 09 2018

nayantara
16:40
4794 040c 390
Reposted fromnutt nutt via12czerwca 12czerwca
nayantara
16:40
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
nayantara
05:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl