Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

nayantara
13:43
3119 22a3 390
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
nayantara
13:43
1999 7213 390
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaLuukka Luukka
nayantara
13:43
4130 f3f2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
13:42
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna via12czerwca 12czerwca
13:38
6342 a78b 390
Reposted fromkulamin kulamin via12czerwca 12czerwca
nayantara
13:37

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
nayantara
13:33
Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeequine eequine
nayantara
13:31
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamyszkaminnie myszkaminnie

November 24 2017

nayantara
07:06
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
nayantara
07:06
7582 c83a 390
nayantara
07:06
nayantara
07:06
5554 8830 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
nayantara
07:05
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viathedogs thedogs
nayantara
07:04
Trzecia pięć
Czekam już na sen
Następny mętny dzień
Noc klaruje mi we szkle
Mija czas
Papieros i do dna
Odurza mnie moc słów
Przemilczanych w ciągu dnia
— Kortez
Reposted frommefir mefir
nayantara
07:04
Pogubiłeś się 
Mnie zgubiłeś też
I za rękę już nie trzymasz
Kiedy nie mam sił by dalej iść
Ciebie nie ma..
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
nayantara
07:04
przestałem radzić sobie z życiem i zacząłem chlać co weekend
 wiesz, rok mija i mi chyba trochę przykro.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 23 2017

nayantara
21:38
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
nayantara
21:38
6518 a719 390
nayantara
21:36
9641 99e8 390
Reposted fromslodziak slodziak viaDreamsMayCome DreamsMayCome
nayantara
21:32
9387 45ca 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl