Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2018

nayantara
19:30
3312 13f2 390
Reposted fromyikes yikes viadancingwithaghost dancingwithaghost
nayantara
19:29
7866 16df 390
Reposted frompleple pleple viadancingwithaghost dancingwithaghost
nayantara
19:28
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
nayantara
19:28
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
19:28
Jak to kiedyś ktoś mądrze zauważył, dwie połówki jabłka spotykają się rzadko, wspólne życie częściej przypomina ciągłe próby dopasowania się ogórka do kalafiora. Święte słowa.
— Ewelina Kłoda "W poszukiwaniu siebie"
Reposted fromdomilee domilee viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
19:27
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
nayantara
19:27
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
19:27
nayantara
19:26
4127 57f4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viathedogs thedogs
nayantara
19:26
4765 6ba0 390
Reposted frommeem meem viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
19:26
Nie poznajemy ludzi przez przypadek. Przechodzą przez naszą drogę z jakiegoś powodu.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
19:26
Mówią, że potwory żyją pod naszymi łóżkami. Mylą się, bo naprawdę potwory żyją w naszych umysłach.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
19:26
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
nayantara
19:25
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaedenpath edenpath
nayantara
19:24
6679 9229 390
nayantara
19:23
1825 9bbe 390
Reposted fromseaweed seaweed viaedenpath edenpath
nayantara
19:23
6142 2640 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viaedenpath edenpath
nayantara
19:23
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viaedenpath edenpath
nayantara
19:23
8330 81c0 390
Reposted fromM74Funky M74Funky viaedenpath edenpath
nayantara
19:22
3481 c810 390
Reposted fromnezavisan nezavisan via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl