Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

nayantara
06:37
6142 2640 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viaszydera szydera
nayantara
06:36
4489 e964 390

March 16 2018

nayantara
07:21
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viaoversensitive oversensitive

March 14 2018

nayantara
07:22
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
nayantara
07:22
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
nayantara
07:22
Miałaś być obłędna, a nie obłąkana.
— fb
Reposted fromuciekam uciekam viaoversensitive oversensitive
nayantara
07:21

Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeśli jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram cię z kawałków, naturalnie, jeżeli jeszcze coś z ciebie zostanie. 

— Stephen King – To
nayantara
07:21
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
nayantara
07:21
6008 ac86 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaoversensitive oversensitive
nayantara
07:20
3857 0473
Reposted fromGIFer GIFer viaoversensitive oversensitive
nayantara
07:20
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoversensitive oversensitive

March 13 2018

nayantara
19:27
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimbirimbir imbirimbir
nayantara
19:27
4860 1b39 390
Reposted fromwyczes wyczes viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
nayantara
19:26
6629 b7da 390
Reposted fromtfu tfu viaefemerycznyglut efemerycznyglut
nayantara
19:25
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaarwenan1 arwenan1
nayantara
19:07
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
nayantara
19:06
Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

March 07 2018

nayantara
20:43
3546 7b95 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viahormeza hormeza
nayantara
20:43
Potrafisz zaopiekować się wszystkimi. A kto zajmie się Tobą?
Reposted fromspokodama spokodama viahormeza hormeza
nayantara
20:42
3945 5d9a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl