Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2019

nayantara
14:48
1872 3ff4 390
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viaeequine eequine
nayantara
14:48
Będziesz miał czas, na odpoczynek po śmierci. 
— Robert de Niro
Reposted fromcytaty cytaty viaeequine eequine
nayantara
14:48
Skąd też we mnie ta skłonność do naprawiania świata?
Reposted fromagatiszka agatiszka viaeequine eequine

November 29 2019

nayantara
11:08

Zrozum to, co powiem,
Spróbuj to zrozumieć dobrze
Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe
Albo noworoczne, jeszcze lepsze może
O północy gdy składane
Drżącym głosem, niekłamane

Z nim będziesz szczęśliwsza,
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim.
Ja, cóż -
Włóczęga, niespokojny duch,
Ze mną można tylko
Pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko
Jaka epoka, jaki wiek,
Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień
I jaka godzina
Kończy się,
A jaka zaczyna.

Nie myśl, że nie kocham
Lub że tylko trochę kocham.
Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem -
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej może
I dlatego właśnie żegnaj,
Zrozum dobrze, żegnaj, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza,
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim.
Ja, cóż -
Włóczęga, niespokojny duch,
Ze mną można tylko
Pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko
Jaka epoka, jaki wiek,
Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień
I jaka godzina
Kończy się,
A jaka zaczyna.

Ze mną można tylko
W dali znikać cicho

— Edward Stachura "Z nim będziesz szczęśliwsza"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

October 08 2019

nayantara
18:54
nayantara
18:54
2728 1179 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
nayantara
18:54
2727 f3c1 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
nayantara
18:53
0959 de9f 390
Reposted fromohshit ohshit viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
nayantara
18:51
Lake Louise, Alberta, Canada (by Alessandro Grussu)
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahormeza hormeza
nayantara
18:51
2817 f38b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
nayantara
18:50
2305 ded2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
nayantara
18:50
Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
nayantara
18:50
2786 7fc1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
nayantara
18:49
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
18:48
nayantara
18:48
2777 92ab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewiemchybanena niewiemchybanena
nayantara
18:46
8272 2813 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
nayantara
18:46
Miłość ma tylko jeden warunek
że ciągle będziesz biegł
Może nie będziesz musiał biec
Może pozwoli ci iść.
A jeśli przestaniesz
z powodu
Jak ty to mówisz „sensu”
Jak ty to mówisz „lat”
zabierze
równik, południk i biegun
zostanie ci goły świat.
— Andrzej Poniedzielski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
nayantara
18:39
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viaLuukka Luukka

October 05 2019

nayantara
13:53
Gdy stajemy się zdrowsze i bardziej zrównoważone, automatycznie pociągamy zdrowszych i bardziej zrównoważonych mężczyzn. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl